HENGSTENSTATION

Telefoon:
0318–483284

MANEGE

Telefoon:
0318–483933

SOCIAL MEDIA
Image Alt

Algemene voorwaarden Training

Algemene condities

 • De klant levert het paard bij De Nieuw Heuvel aan in goede gezondheid en conditie, voorzien van alle benodigde entingen tegen influenza en tetanus en ontworming. Het paardenpaspoort van het paard dient bij aanlevering door klant bij kantoor te worden afgegeven. De Nieuwe Heuvel meldt bij de RVO Nederland dat het paard bij De Nieuwe Heuvel wordt gehouden.
 • Klant verklaart bevoegd te zijn om het paard aan De Nieuwe Heuvel in bewaring en training te geven.
 • De Nieuwe Heuvel bewaart en traint het paard volgens eigen inzicht en trainingsmethoden afgestemd op de individuele eigenschappen en het niveau van het paard.
 • U bent altijd welkom om uw paard te bezoeken tussen 7:30 uur en 22:00 uur. Voor het bijwonen van een training moet er een afspraak worden gemaakt.
 • Eventuele veterinaire kosten worden eerst met de eigenaar overlegt.
 • Wanneer er met spoed een dierenarts bij het paard nodig is zal eerst de dierenarts gebeld worden, daarna volgt de eigenaar.
 • Bij beëindiging dient klant het paard uiterlijk op de einddatum op te halen, mits alle (betalings)verplichtingen jegens De Nieuwe Heuvel volledig zijn voldaan.
 • De Nieuwe Heuvel is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS). De algemene voorwaarden zijn door de FNRS gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 40409205.
 • Door het paard hier te brengen voor trainingsdoeleinden verklaard de eigenaar akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid paard

 • Klant is aansprakelijk voor schade van De Nieuwe Heuvel en van derden (waaronder schade aan paarden van derden), die het gevolg is van de eigen gedragingen van het paard. Klant vrijwaart De Nieuwe Heuvel voor aanspraken van derden jegens De Nieuwe Heuvel met betrekking tot dergelijke schade, inclusief alle kosten ter verdediging hiertegen.
 • Klant draagt zorg voor het verzekeren en verzekerd houden van het paard tegen brand, diefstal, ziekte en andere schade. Tevens draagt klant zorg voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een paard te dekken, ook indien het paard bij derden verblijft.

Aansprakelijkheid De Nieuwe Heuvel

 • De Nieuwe Heuvel is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, dood, ziekte, besmettingen of schade aan het paard en niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade aan zaken van klant ontstaan op het terrein of in de gebouwen van De Nieuwe Heuvel.
 • De Nieuwe Heuvel is slechts ten opzichte van klant aansprakelijk ingeval van opzet of grove schuld.
 • De aansprakelijkheid van De Nieuwe Heuvel is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor De Nieuwe Heuvel is verzekerd, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn en tot het bedrag waarvoor De Nieuwe Heuvel zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.
 • De Nieuwe Heuvel is niet aansprakelijk voor het niet behalen van het gewenste trainingsresultaat, noch voor gedragsveranderingen of andere problemen die na het afnemen van diensten van De Nieuwe heuvel tot uiting komen.
 • Eventuele dierenartskosten zijn ten alle tijden voor de eigenaar.

Prijzen 2024

 • Keuringsklaar maken per maand € 900,- excl. btw 9%
 • Keuringsklaar maken paard voor de hengstenkeuring KFPS € 1000,- excl. btw 9%

 

 • Beleren o/h zadel paard per maand € 950,- excl. btw 9%
 • Beleren o/h zadel pony per maand € 950,- excl. btw 9%
 • Beleren i/h tuig per maand € 950,- excl. btw 9%
 • IBOP training per maand € 1000,- excl. btw 9%
 • ABFP training per maand € 1000,- excl. btw 9%
 • Doorrijden € 1000,- excl. btw 9%

 

 • Dit is inclusief: Stalling incl. mesten, training op maat, voer op maat, scheren, wassen en het voorbrengen op de keuring/IBOP zelf. 
 • Prijzen zijn exclusief: Hoefsmid, dierenartskosten, stamboekkosten en keuringskosten, transportkosten naar de keuring/wedstrijd/kliniek.
 • De Nieuwe Heuvel heeft het recht om de prijzen te verhogen of aan te passen. Deze verhoging wordt een maand voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van de bij de afgenomen dienst behorende opzegtermijn.

Trainingsduur

 • Voor het keuringsklaar maken/ beleren is er een trainingsduur van 4-8 weken. Dit wordt samen (De NH en eigenaar) bepaald. Dit is afhankelijk van hoeveel het paard kent en in welke staat het paard aankomt. In overleg met de eigenaar wordt besloten voor welke keuring het paard wordt aangeboden.
 • Paarden worden dagelijks getraind (maandag t/m vrijdag) door vakkundig personeel van de Nieuwe Heuvel.
 • Trainingsschema’s kunnen bij De Nieuwe Heuvel worden opgevraagd.
 • Het is niet nodig om harnachement mee te geven. Wij gebruiken onze eigen spullen. Wel ontvangen wij bij het keuringsklaarmaken een degelijk halster die wij mee terug kunnen geven.
 • In het kader van de africhting/training kan het paard tevens worden getraind op de openbare weg. Ook kan het paard tijdens het verblijf bij De Nieuwe Heuvel vrije beweging krijgen in de paddock.

Huisvesting

De paarden worden gehuisvest in een ruime en schone box.

Betalingen

 • Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

Geschillen

 • De Nieuwe Heuvel en opdrachtgever verklaren hiermee dat het Nederlandse recht exclusief van toepassing is op de gemaakte afspraken.